Martin Velíšek

Led

Práce se zimní krajinou Jana van de Velde mladšího (Vesnice v zimě) patří mezi Velíškovy konceptuálnější a současně komornější díla. Reprodukci van Veldeho krajiny z 1. poloviny 17. století, které dominuje zamrzlý vodní tok s postavami vesničanů, opatřil autor průhled¬nou dvoucentimetrovou vrstvou ledu. V instalaci pak led zvolna odtává, aby odkryl v další vrstvě právě van Veldeho led malovaný s řadou drobných dějů. Důraz položený na jednu z obsahových rovin původního obrazu (zima, chlad, led) přivádí Velíška ke konceptuální duplicitě, která tuto obsahovou rovinu smyslově výrazně umocňuje.